Stanovanjska stavba MO1
Stanovanjska stavba TU1
Stanovanjska stavba PT1
Stanovanjska stavba MT1
Stanovanjska stavba LP1
Stanovanjska stavba KP1
Počitniška hiša DL2
Stanovanjska stavba PR1
Stanovanjska stavba TR1
Počitniška hiša FL1
Zdravstvena postaja Črešnovci
Dvostanovanjska stavba LJ1
Stanovanjska stavba OD2
Stanovanjska stavba OD1
Stanovanjska stavba BA1
Stanovanjska stavba BA2
Stanovanjska stavba DL1
Stanovanjska stavba LN1
Stanovanjska stavba DB2
Gasilski muzej Dolnja Bistrica
Stanovanjska stavba TU1
Stanovanjska stavba DB1
Stanovanjska stavba VP1