EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava

Projektiranje

Načrtovanje stavb kljub vse boljši tehnični podpori – programski oprem, postaja vse bolj kompleksno. Cilj sodobnega načrtovanja je nenehno iskanje rešitev kako z čim manjšo investicijo do objekta z  visokim bivalnim ugodjem ob minimalni rabi energije in vplivi na okolje. Nudimo celostne rešitve od projekta do objekta.

Skladno z zakonodajo in vašimi željami izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo za

  • novogradnje,
  • legalizacije
  • energetske sanacije stavb.

Skozi vse faze načrtovanja z naročnikom določamo potek in nivo obdelave posameznih faz.

Faze načrtovanja:

  • idejna zasnova (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev,
  • idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del, ki se izdela le, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje,
  • projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja

 

EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava