EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava

Energetika stavb

Raba energije v stavbah predstavlja 40% celotne rabe energije. Poraba je izključno namenjena zagotavljanju ugodnim bivalnim pogojem. V stanovanjskih stavbah se največji del energije rabi za ogrevanje, sledi priprava tople vode, električne naprave in razsvetljava. V poslovnih prostorih pa največji del rabe energije odpade na razsvetljavo, sledi hlajenje, ogrevanje in ostalo. Primerno bivalno okolje mora biti prijetno, zdravo in storilno. Zagotavljamo ga s toplotnim ugodjem, primerno kakovostjo zraka, osvetlitvijo in zaščito pred hrupom.

Cilj sodobne gradnje in sanacije stavb je zagotoviti visoko ugodje bivanja z čim manjšo rabo energije in vplivi na okolje.

ENERGETSKI PREGLEDI STAVB:

Energetski pregled objekta je nujen pri poslovnih odločitvah za izbiro, nakup ali vzdrževanje nepremičnin.

Izvajamo:

 • preliminarne energetske preglede,
 • razširjene energetske preglede,
 • pripravo investicijske in  razpisne dokumentacije za oddajo na razpis s področja energetske sanacije stavb

TERMOGRAFSKA ANALIZA STAVB

Termografska analiza stavbe, nam pove v kakšnem gradbeno fizikalnem in energetskem stanju je stavba.
Termovizijski posnetek  nam prikaže pomanjkljivosti celotnega ovoja stavbe: toplotne mostove, nepravilnosti v konstrukciji in vgradnji gradbenih elementov in materialov (npr. pomanjkljivosti pri vgradnji toplotne izolacije), netesnosti in poškodbe oken, vlago v objektu in vse druge posebnosti v zgradbi, ki bi jih sicer zelo težko odkrili.
Termografska analiza je nepogrešljiva metoda pri izvajanju energetskih pregledov objektov, saj lahko z njeno pomočjo natančno opredelimo vsa kritična mesta v zgradbi.
Termografija je del procesa načrtovanja in izvedbe sanacijskih zasnov in vseh postopkov preverjanja ob morebitnih poškodbah ovoja zgradbe.

SVETOVANJE S PODROČJA URE in OVE

Za marsikaterega izmed nas je varčevanje ena izmed bolj nadležnih nalog v vsakdanjem življenju in pogosto le govorimo o tem, da bomo varčevali, vendar nam ponavadi ne uspe tega zares udejanjiti.
Pokličite nas in privarčujte!

V sklopu energetskega svetovanja za občane nudimo nasvete o:

 • energetsko varčni gradnji
 • energetski sanaciji stavb
 • vgradnjah oziroma o menjavi stavbnega pohištva,
 • izbiri ogrevalnega sistema in naprav
 • uporabi obnovljivih virov energije
 • izbiri ustreznega energenta
 • varčevanju z energijo v gospodinjstvu
 • možnostih sofinanciranja in pridobitve kreditov za izvajanje ukrepov na področju OVE in URE,

Nasvete nudimo po telefonu ali osebno.

Prvi obisk je brezplačen!

EKOIng Miran Kreslin s.p.
gsm: 031 305 328
Trimlini 64D, Lendava